December 11, 2018, 5:58 pm
Home Somatii si titluri executorii

SOMATII SI TITLURI EXECUTORII

 

Nr.crt.

Documente

Data

Vizualizare

1

Anunt colectiv 1602/01.03.2018 cu somatiile si titlurile executorii emise 

01.03.2018

Vizualizeaza

2 Anunt colectiv 1603/09.03.2018 cu somatiile si titlurile executorii emise  09.03.2018 Vizualizeaza
3 Anunt colectiv 1603/23.03.2018 cu somatiile si titlurile executorii emise  23.03.2018 Vizualizeaza
4 Anunt colectiv 1603/30.03.2018 cu somatiile si titlurile executorii emise  30.03.2018 Vizualizeaza
5 Anunt colectiv 2986/21.04.2018 cu somatiile si titlurile executorii emise 21.04.2018 Vizualizeaza
6 Anunt colectiv 3322/27.04.2018 cu somatiile si titlurile executorii emise 27.04.2018 Vizualizeaza
7 Anunt colectiv 3978/25.05.2018 cu somatiile si titlurile executorii emise 25.05.2018 Vizualizeaza
8 Anunturi individuale 4703/21.06.2018 cu somatiile si titlurile executorii emise pentru Mocanu Neculai, Capra Alexandru, Turcu Ana Luminita, Caseriu Dumitru 21.06.2018 Vizualizeaza

 

Arhiva 2017 

Nr.crt.

Documente

Data

Vizualizare

1

Anunt colectiv 882/31.01.2017 cu somatiile si titlurile executorii emise 

31.01.2017

Vizualizeaza

2 Anunt colectiv 2848/03.04.2017 cu somatiile si titlurile executorii emise  03.04.2017 Vizualizeaza
3 Anunt colectiv 5733/13.07.2017 cu somatiile si titlurile executorii emise  13.07.2017 Vizualizeaza
4 Anunt colectiv5733/13.07.2017 cu somatiile si titlurile executorii emise  13.07.2017 Vizualizeaza
5 Anunt colectiv 6391/02.08.2017 cu somatiile si titlurile executorii emise  02.08.2017 Vizualizeaza
6 Anunt individual 8243/26.09.2017 cu somatia si titlu executoriu emise pentru Sasu Maria 26.09.2017 Vizualizeaza
7 Anunt individual 8243/26.09.2017 cu somatia si titlu executoriu emise pentru Magnani GianPietro 26.09.2017 Vizualizeaza
8 Anunt colectiv 9524/31.10.2017 cu somatiile si titlurile executorii emise  31.10.2017 Vizualizeaza

 

Arhiva 2016 

Nr.crt.

Documente

Data

Vizualizare

1

Anunt colectiv 5375/11.07.2016 cu somatiile si titlurile executorii emise 

11.07.2016

Vizualizeaza

2 Anunt colectiv 5809/20.07.2016 cu somatiile si titlurile executorii emise  20.07.2016 Vizualizeaza
3 Anunt colectiv 6726/19.08.2016 cu somatiile si titlurile executorii emise  19.08.2016 Vizualizeaza
4 Anunt colectiv 6859/24.08.2016 cu somatia si titlul executoriu emis penreu Simion Nadina  24.08.2016 Vizualizeaza
5 Anunt colectiv 6859/24.08.2016 cu somatia si titlul executoriu emis pentru Timbur Gheorghe 24.08.2016 Vizualizeaza
6 Anunt colectiv 8841/18.10.2016 cu somatia si titlul executoriu emis pentru Anton Simona 18.10.2016 Vizualizeaza
7 Anunt individual cu somatia si titlul executoriu emis pentru Andrei Ioan cu domiciliu in Italia 07.11.2016 Vizualizeaza
8 Anunt individual cu somatia si titlul executoriu emis pentru Marco de Cezare cu domiciliu in Italia 07.11.2016 Vizualizeaza
9 Anunt individual cu somatia si titlul executoriu emis pentru Kosan Filip cu domiciliu in Slovenia 07.11.2016 Vizualizeaza

 

 

 ARHIVA 2015

Nr.crt.

Documente

 

Data

Vizualizare

1

Anunt colectiv 2286/26.03.2015 cu somatiile si titlurile executorii emise (amenzi contraventionale)

26.03.2015

Vizualizeaza

2 Anunt colectiv  cu somatiile si titlurile executorii emise  14.10.2015 Vizualizeaza