January 19, 2021, 4:32 pm
Home Regulamente

REGULAMENTE INTERNE 

 

Nr.crt.

Regulamente interne

Vizualizare

1

Regulament de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Savinesti

Vizualizeaza

2

Regulamentul de ordine interioara al Primariei comunei Savinesti

Vizualizeaza

3

Codul de conduita al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei comunei Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

Regulament de organizare si functionare a comisiei de disciplina din cadrul aparatului de specialitate al  Primariei comunei Savinesti

Vizualizeaza

5

Regulament privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public si al transparentei decizionale al  Primariei comunei Savinesti

Vizualizeaza

6

Regulament intern privind procesul de identificare a necesitatilor de instruire si a programului anual de perfectionare a personalului  din cadrul  Primariei comunei Savinesti

Vizualizeaza

 

7

 

Contractul colectiv de munca

 

 

Vizualizeaza

 

RESURSE UTILE