January 18, 2021, 6:11 pm
Home Informatii publice L544/2001

INFORMATII PUBLICE  CONFORM

LEGII 544/2001

Nr.crt.

                 Baza legislativa

 Vizualizare

1

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata)

 Vizualizeaza

2

Formular solicitare informatii publice conform Legii 544/2001

 Vizualizeaza

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 prevad in sarcina institutiilor publice o serie de obligatii pentru asigurarea  la informatiile de interes pubic care pot fi furnizate din oficiu sau la cerere.

 

A. Informatiile publice publicate de  Comuna Savinesti din oficiu sunt:

1. Date de contact , program de functionare, program de audiente

Denumire institutie

Comuna Savinesti

 

 

 

Adresa

Str. str. General Bunis, nr.7

Loc. Savinesti

Comuna Savinesti

Jud Neamt

Cod Postal 617410

Telefon

0233 - 281573

0233 - 281574

Fax

0233 - 281573

0233 - 281574

E-mail

 primariasavinesti @ yahoo . com

Website

 www.savinesti.ro

Cod fiscal

 2613176

Cod SIRUTA

 120824

Program de functionare

Luni - Joi   8.00-16.30

Vineri 8.00 - 14.00

 

Program de audiente

 

 

Primar   Marti si Joi  9.00-12.0

Viceprimar   Luni - Miercuri 9.00 - 12.00

Secretar        Miercuri  9.00-12.00

 

Organigrama

Vizualizeaza

 

2. Persoana responsabila cu cu difuzarea informatiilor publice

Nume si prenume

Telefon

Dispozitie numire in functie

 Bendrisi Constantin  0233 - 281573

Vizualizeaza

 

3.Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei publice

Nr.crt.

Regulamente interne

Vizualizare

1

Regulament de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Savinesti

 

Vizualizeaza

2

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti

Vizualizeaza

 

4. Alte documente publice

Document

Vizualizare

Bugetul  pe anul 2018

Vizualizeaza

Executia financiara la data de 31.12.2017

Vizualizeaza

Lista documentelor de interes public

Vizualizeaza

Lista privind categoriile de documente produse si/sau gestionate

Vizualizeaza

Programe si strategii

Vizualizeaza

 

5. Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001

Document

An

Vizualizare

Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001 2018 Vizualizeaza

Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001

2017

Vizualizeaza

 

6. Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Modalitati de contestare conform L544/2001

Vizualizare

Reclamatie administrativa

Vizualizeaza

 

B. Informatii  publice furnizate la cerere

Legea544/2001 prevede urmatoarele:

 ART. 6 (1) Orice persoan? are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.

 (2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

 (3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente: a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;  b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public; c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

ART. 7 (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarea informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. În cazul în care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt întrunite conditiile tehnice necesare, si în format electronic.

 

RESURSE UTILE