January 18, 2021, 7:59 pm
Home Infiintare Centru de zi pentru persoane varstnice in localitatea Savinești, judetul Neamt

 

Data: 12.11.2018

Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice în

localitatea Săvinești, județul Neamț

 

Comuna Săvinești, cu sediul în Comuna Săvinești, strada General Buniș nr. 7, județul Neamț, cod poștal 617410, a semnat, în data de 17 octombrie 2018, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice în localitatea Săvinești, județul Neamț”,  Cod SMIS 113931.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 ”Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 2.396.230,53lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.918.495,42 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 293.416,95 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 54 de luni, respectiv între 01.04.2017 și 30.09.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea serviciilor sociale fără componență rezidențială în comuna Săvinești, jud. Neamț, prin crearea unui nou centru social de zi pentru persoanele vârstnice.

Obiectiv specific 1: Reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului - fosta Școala Veche I-IV din comuna Săvinești, județul Neamț, în vederea înființării unui centru de zi fără componenta rezidențială, destinat persoanelor vârstnice.

Obiectiv specific 2: Creșterea cu 1 a numărului de centre sociale fără componență rezidențială din Regiunea Nord - Est până la finalul perioadei de implementare, în vederea prevenirii instituționalizării persoanelor vârstnice.

Obiectiv specific 3:  Îmbunătățirea accesului la serviciile sociale pentru un număr de minim 180 de persoane vârstnice (120 de femei și 60 de bărbați) din comuna Săvinești, județul Neamț până la finalul anului 2023.

Rezultate planificate:Creșterea cu 1 a centrelor sociale de zi pentru persoane vârstnice: 1 clădire reabilitată, modernizată și dotată; 1 pachet dotări specifice centru de zi achiziționat.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

 

Pentru detalii suplimentare:

Comuna Săvinești,

 tel./fax: 0233281573, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

     www.inforegio.ro |   facebook.com/inforegio.ro   | www.inforegionordest.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Nr.crt. Proiect Vizualizare
1 Inființare Centru de zi pentru persoane varstnice în localitatea Savinești, județul Neamt Vizualizeaza
 

RESURSE UTILE