July 24, 2019, 3:39 am
Home HCL Savinesti 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL SAVINESTI

PENTRU ANUL 2019


Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

ian 2019

Vizualizare
1 HCL1/09.01.2019 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2018 Vizualizeaza
2 HCL2/31.01.2019 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2018 Vizualizeaza
3 HCL3/31.01.2019 privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru proprietatea imobiliara "Teren intravilan in suprafata de 1661 mp situat in domeniul privat al comunei Savinesti, judetul Neamt, identificat topografic cu nr. cadastral 50016 Vizualizeaza
4 HCL4/31.01.2019 privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru proprietatea imobiliara "Constructie- Dispensar Uman" situat in domeniul privat al comunei Savinesti, judetul Neamt, identificat topografic cu nr. cadastral 50295/C1 Vizualizeaza
5 HCL5/31.01.2019 privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru proprietatea imobiliara "Constructie- Cantina Sociala" situat in domeniul public al comunei Savinesti, judetul Neamt, identificat topografic cu nr. cadastral 52300/C2 Vizualizeaza
6 HCL6/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
7 HCL7/31.01.2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului Vizualizeaza
8 HCL8/31.01.2019 privind majorarea suprafetei de teren transmisa in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei a terenului aflat in proprietatea publica a comunei Savinesti, judetul Neamt, cu suprafata de 579 mp catre Agentia Nationala pentru Locuinte , in vederea construirii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii Vizualizeaza
9 HCL9/31.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor sacial potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Vizualizeaza
10 HCL10/31.01.2019 privind aderarea comunei Savinesti, judetul Neamt in cadrul Asociatiei "ZONA METROPOLITANA PIATRA NEAMT" Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

feb 2019

Vizualizare
1 HCL 11/27.02.2019privind unele modificari la Organigrama si Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti Vizualizeaza
2 HCL 12/27.02.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor teritoriale din comuna Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 13/27.02.2019 privind solutionarea unei cereri pentru constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului aferent locuintei numitilor MANOLACHE GELU si MANOLACHE VALENTINA Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

martie 2019

Vizualizare
1 HCL 14/29.03.2019privind indeplinirea functiei de agent de inundatii la nivelul unitatii administrativ teritoriale Savinesti de catre seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Savinesti Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

aprilie 2019

Vizualizare
1 HCL 15/05.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 Vizualizeaza
2 HCL 16/05.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Administare Domeniu Public si Gospodarire Comunala din Comuna Savinesti, Judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 17/05.04.2019 privind implementarea proiectului "Achizitie buldoexcavator de catre Comuna Savinesti, Judetul Neamt" Vizualizeaza
4 HCL 18/05.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitiei:"Constructie de locuinte pentru tineret, destinate inchirierii ,regim de inaltime P+3E+M 15 ul, comuna Savinesti,judetul Neamt" Vizualizeaza
5 HCL 19/25.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 Vizualizeaza
6 HCL 20/25.04.2019 privind unele modificari la Organigrama si Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti Vizualizeaza
7 HCL 21/25.04.2019 privind aprobarea indicatorllor economici si a devizelor generale in vederea realizarii unor lucrari de investitii Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

mai 2019

Vizualizare
1 HCL 22/30.05.2019 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara incheiat la data de 31.03.2019 Vizualizeaza
2 HCL 23/30.05.2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt Vizualizeaza