February 18, 2018, 6:32 am
Home HCL Savinesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL SAVINESTI

PENTRU ANUL 2018

 

 

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

ian 2018

Vizualizare
1 HCL 1/08.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2017 Vizualizeaza
2

HCL 2/31.01.2018 privind modificarea HCL 66/19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2018 la nivelul comunei Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza
3 HCL 3/31.01.2018 privind aderarea la Acordul de coopetare pentru organizarea gi exercitarea functiei de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016 Vizualizeaza
4

HCL 4/31.01.2018 privind aprobarea concesionarii directe catre SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA a terenului in suprafata de 6 mp, suprafata ocupata pentru amplasarea stalpilor de retea de comunicatii

Vizualizeaza
5 HCL 5/31.01.2018 privind aprobarea Raportului de Evaluare si vanzarea directa pentru proprietatea imobiliara "Mansarde in Sc=93,93 mpsituatin incinta Centrului Social Polivalent (C1)din domeniul privat al comunei Savinegti, judetul Neaml, identificat topografic cu nr. Cadastral 51111-C1-U7 Vizualizeaza