January 18, 2021, 7:35 pm
Home HCL Savinesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL SAVINESTI

PENTRU ANUL 2018

 

 

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

ian 2018

Vizualizare
1 HCL 1/08.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2017 Vizualizeaza
2

HCL 2/31.01.2018 privind modificarea HCL 66/19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2018 la nivelul comunei Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza
3 HCL 3/31.01.2018 privind aderarea la Acordul de coopetare pentru organizarea gi exercitarea functiei de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016 Vizualizeaza
4

HCL 4/31.01.2018 privind aprobarea concesionarii directe catre SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA a terenului in suprafata de 6 mp, suprafata ocupata pentru amplasarea stalpilor de retea de comunicatii

Vizualizeaza
5 HCL 5/31.01.2018 privind aprobarea Raportului de Evaluare si vanzarea directa pentru proprietatea imobiliara "Mansarde in Sc=93,93 mpsituatin incinta Centrului Social Polivalent (C1)din domeniul privat al comunei Savinegti, judetul Neaml, identificat topografic cu nr. Cadastral 51111-C1-U7 Vizualizeaza


Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

februarie 2018

Vizualizare
1 HCL 6/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 Vizualizeaza
2 HCL 7/14.02.2018 privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanti pentru autovehiculele din dotarea Primariei comunei Savinesti Vizualizeaza
3 HCL 8/14.02.2018 privind unele modificari la Organigrama si Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti Vizualizeaza
4 HCL 9/14.02.2018 privind aderarea comunei Savinesti la Asociatia comunelor din Romania Vizualizeaza
5 HCL 10/14.02.2018 privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern nr. 1431 din 15.12.2016 Vizualizeaza
6 HCL 11/14.02.2018 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

martie 2018

Vizualizare
1

HCL 12/26.03.2018 privind modificarea HCL 7/14.02.2018 cu privire la stabilirea consumului maxim lunar de carburanti pentru autovehiculele din dotarea Primariei comunei Savinesti

Vizualizeaza
2 HCL 13/26.03.2018 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" Vizualizeaza
3 HCL 14/26.03.2018 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara pe anul 2017 Vizualizeaza
4 HCL 15/26.03.2018 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Extindere retea de Gaze Naturale L=820 ml pe strada Liliacului, comuna Savinesti, judetul Neamt " Vizualizeaza
5 HCL 16/26.03.2018 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Extindere cladire si reparatii acoperis cladire C2- sala de sport a Scolii Gimnaziale nr.l, comuna Savinesti, judetul Neamt " Vizualizeaza
6 HCL 17/26.03.2018 privind aprobarea inregistrarii in domeniul public al comunei Savinesti a unor nijloace fixe inscrise in listele de inventar constituite la finalizarea investitiilor realizate de Compania Judeteana APA SERV SA, conform Contractului de finantare nr.16851 din 06.11.2015,in valoare de 108808,49 lei Vizualizeaza
7 HCL 18/26.03.2018 privind aprobarea concesionarii ca bunuri de retur a unor mijloace fixe, Companiei Judetene "APA SERV"SA NEAMT Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

aprilie 2018

Vizualizare
1

HCL 19/27.04.2018 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara pentru trim. I 2018

Vizualizeaza
2 HCL 20/27.04.2018 privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Vizualizeaza
3

HCL 21/27.04.2018 privind aprobarea documentatiei: Plan Urbanistic Zonal" CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRE TEREN,PLATFORME EXTERIoARE SI RECLAMA FATADA, DEMoLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C2, beneficiar SC COMES SA, sat Savinesti,comuna Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza
4 HCL 22/27.04.2018 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 76 mp teren din domeniul public al comunei Savinesti catre SC DELGAZ GRID SA - pentru investitia Alimentare cu energie eletrica locuinta Oglage Lucian Claudiu, localitatea Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
5 HCL 23/27.04.2018 privind aprobarea concesionarii directe catre doamna Pricope Felicia a terenului in suprafata de 9 mp, suprafata ocupata pentru construirea unui balcon Vizualizeaza
6

HCL 24/27.04.2018 privind delegarea gestiunii Serviciului de intretinere a iluminatului public al Comunei Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

mai 2018

Vizualizare
1 HCL 25/14.05.2018 privind implementarea proiectului "Sistem de iluminat public in comuna Savinesti, judetul Neamt" Vizualizeaza
2 HCL 26/31.05.2018 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului Vizualizeaza
3 HCL 27/31.05.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia "Modernizare strada Macului pe o lungime de 0,274 km" Vizualizeaza
4 HCL 28/31.05.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Savinesti a cladirii Cantinei Sociale din incinta Centrului Social Polivalent Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

iunie 2018

Vizualizare
1 HCL 29/29.06.2018 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii " Reparatii curente pe strazile Jderului, Chimiei 1 si Liliacului, comuna Savinesti, judetul Neant " Vizualizeaza
2

HCL 30/29.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice in vederea extinderii prin mansardare a constructiei Centru asistenta copii prescolari si acordul de modificare a spatiului cu destinatia Cabinet Medical Individual Dr. Blaga Stela , comuna Savinesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza
3

HCL 31/29.06.2018 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 71 mp teren din domeniul public al comunei Savinesti catre SC DELGAZ GRID SA - pentru investitie Sistem de protectie catodica si bransament electric pentru reteua de distributie de gaze naturale din otel , localitatea Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

iulie 2018

Vizualizare
1 HCL 32/04.07.2018 de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului :  " Reabilitare termica si cresterea efcientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale nr. 1 din Comuna Savinesti, jud. Neamt" Vizualizeaza
2

HCL 33/18.07.2018 privind aprobarea rectificarii nr. 2 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Vizualizeaza
3

HCL 34/04.07.2018 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii "Schimbare traseu conducta distributie apa potabila din domeniul privat in domeniul public si refacere bransamente individuale tronson DN15 intersectia cu strada Vulturului pana la limita oras Roznov, tronson strada Chimiei 2 (Spalatorie), comuna Savinesti, judetul Neamt "

Vizualizeaza
4 HCL 35/04.07.2018 de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului : "Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice in localitatea Savinesti, judetul Neamt" Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

august 2018

Vizualizare
1 HCL 36/31.08.2018 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara pentru trim. II 2018 Vizualizeaza
2

HCL 37/31.082018 privind aprobarea rectificarii nr. 3 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Vizualizeaza
3

HCL 38/31.08.2018 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din P.l.E.strada Bistrilei, strada Chimiei 1, strada Chimiei 2, comuna Savinesti, judetul Neamt "

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

sept 2018

Vizualizare
1 HCL 39/26.09.2018 privind aprobarea rectificarii nr. 4 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Vizualizeaza
2

HCL 40/26.09.2018 privind unele modificari la Organigrama si Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

Oct 2018

Vizualizare
1 HCL 41/31.10.2018 privind aprobarea rectificarii nr. 5 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Vizualizeaza
2

HCL 42/31.10.2018privind modificarea art 2 la HCL 38/31.08.2018 de aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din P.I.E.strada Bistritei, strada Chimiei 1, strada Chimiei 2, comuna Savinesti, judetul Neamt "

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

nov 2018

Vizualizare
1

HCL 43/09.11.2018privind executia lucrarilor in valoare de 181.625,59 lei fara TVA, conform proiectului tehnic de executie nr.40/2018 in vederea implementarii proiectului "Sistem de iluminat public in comuna Savinesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza
2

HCL 44/09.11.2018  privind aprobarea rectificarii nr. 6 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Vizualizeaza
3 HCL 45/28.11.2018 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara incheiat la data de 30.09.2018 Vizualizeaza
4 HCL 46/28.11.2018 privind aprobarea rectificarii nr. 7 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Vizualizeaza
5 HCL 47/28.11.2018 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

dec 2018

Vizualizare
1

HCL48/21.12.2018 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Savinesti pentru anul scolar 2019 -2020

Vizualizeaza
2 HCL49/21.12.2018 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2018 la nivelul comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL50/21.12.2018 privind scaderea din evidenta fiscala a persoanelor juridice aflate in stare de insolvabilitate sau radiate Vizualizeaza
4 HCL51/21.12.2018 privind aprobarea starii de insolvabilitate la un numar de debitori Vizualizeaza
5 HCL52/21.12.2018 privind stabilirea tarifelor ce se vor aplica in activitatea de colectare, sortare si transfer deseuri incepind cu 01.01.2019 Vizualizeaza

 

RESURSE UTILE