January 19, 2021, 5:46 pm
Home HCL Savinesti 2017
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL SAVINESTI
 
PENTRU ANUL 2017
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

Ianuarie 2017

Vizualizare
1 HCL 1/17.01.2017 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 2/17.01.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor teritoriale din comuna Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 3/17.01.2017 privind stabilirea criteriilor de acordare a gratuitatilor pe mijloacele de transport in comuna Savinesti, pentru anul 2017 Vizualizeaza
4 HCL 4/17.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Vizualizeaza
5 HCL 5/17.01.2017 privind  autorizarea si functionarea unitatilor comerciale in comuna Savinesti Vizualizeaza
6 HCL 6/17.01.2017 privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul anului 2016 Vizualizeaza
7 HCL 7/17.01.2017 privind modificarea HCL 50/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017,la nivelul comunei Savinesti,judetul Neamt Vizualizeaza
8 HCL 8/31.01.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exercitarii prerogativelor prevazute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice Vizualizeaza
9 HCL 9/31.01.2017 privind mandatarea reprezentantului comunei Savinesti sa voteze modificarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS Vizualizeaza
10 HCL 10/31.01.2017 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2017 si a tarifelor ce se vor aplica in activitatea de colectare, sortare si transfer deseuri Vizualizeaza
11 HCL 11/31.01.2017 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare incepind cu data de 01.02.2017 Vizualizeaza
12 HCL 12/31.01.2017 privind aprobarea componentei Comandamentului Antiepizootic local Savinesti Vizualizeaza
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

februarie 2017

Vizualizare
1 HCL 13/28.02.2017 privind modificarea HCL 50/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017,la nivelul comunei Savinesti,judetul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 14/28.02.2017 privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS Vizualizeaza
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

martie 2017

Vizualizare
1 HCL 15/15.03.2017 privind modificarea si completarea  Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt Vizualizeaza
2 HCL 16/15.03.2017 privind modificarea si completarea HCL24126.04.2016 cu privire la aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul " Modernizare drum exploatare, in lungine de 452 m,care face legatura intre Paserala Fibrex si strada Bistritei(punct Ciuhotaru si Lunca Bistritei) comuna Savinesti, iudetul Neamt " Vizualizeaza
3 HCL 17/15.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 Vizualizeaza
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

apr 2017

Vizualizare
1 HCL 18/28.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Extindere retea de distributie gaze naturale,strada Gradinarilor, comuna Savinesti, judetul Neamt " Vizualizeaza
2

HCL 19/28.04.2017 privind punerea la dispozitia proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, din judetul Neamt, in perioada 2014-2020, a terenului in suprafata de 33.054 mp pentru constructia/ extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Vizualizeaza
3 HCL 20/28.04.2017 privind completarea HCL10/2017 cu privire la stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2017 si a tarifelor ce se vor aplica in activitatea de colectare, sortare si transfer deseuri Vizualizeaza
4 HCL 21/28.04.2017 privind modificarea art.2.1 la HCL 11/2017 cu privire la stabilirea taxei speciale de salubrizare incepind cu data de 01.02.2017 Vizualizeaza
5 HCL 22/28.04.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" Vizualizeaza
 
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

mai 2017

Vizualizare
1 HCL 23/31.05.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Savinesti, judelul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 24/31.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul Extinderea capacitatii de colectare si stocare temporara a deseurilor periculoase, comuna Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 25/31.05.2017 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Savinesti, jud. Neamt, perioada 2014-2020, in conformitate cu Strategia Europeana - Europa 2020 Vizualizeaza
4 HCL 26/31.05.2017 privind aprobarea raportului contabil de executie bugetara pe anul 2016 Vizualizeaza
5 HCL 27/31.05.2017 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2017 la nivelul comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
6 HCL 28/31.05.2017 privind aprobarea eratei la HCL 55/19.12.2016 cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Savinesti pentru anul scolar 2017-2018 Vizualizeaza
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

iunie 2017

Vizualizare
1 HCL 29/21.06.2017 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect Vizualizeaza
2 HCL 30/30.06.2017 privind aprobarea rectificarii nr.1 a bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2017 Vizualizeaza
3 HCL 31/30.06.2017 privind unele modificari la Organigrama si Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savinesti Vizualizeaza
4 HCL 32/30.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea lucrarii de investitie pentru obiectivul "Modernizare strada Bistritei in lungime de 1,045 Km, comuna Savinesti, judetul Neamt " Vizualizeaza
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

iulie 2017

Vizualizare
1 HCL 33/31.07.2017 privind aprobarea ca tronsonul in lungime de 452 m -prelungire a strazii Gheorghe Caranfil - drum exploatare care face legatura intre Paserela Fibrex si strada Bistritei ( punct Ciubotaru si Lunca Bistritei), sa poarte denumirea de GHEORGHE CARANFIL Vizualizeaza
2 HCL 34/31.07.2017 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Modernizare strada Gheorghe Caranfil, in lungine de 452 m, care face legafura intre Paserala Fibrex-strada Gheorghe Caranfil si strada Bistritei(punct Ciubotaru si Lunca Bistrilei) comuna Savinesti, judeful Neamt " Vizualizeaza
3 HCL 35/31.07.2017 privind predarea investitiei Reparatii capitale retea de distributie, alimentare cu apa strada Liliacului si strada Luncii, comuna savinesti, judetul Neamt, catre compania Judeteana Apa Serv SA Vizualizeaza
3 HCL 36/31.07.2017 privind aprobarea rectificarii nr. 2 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Vizualizeaza
4

HCL 37/31.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Savinesti

Vizualizeaza
5 HCL 38/31.07.2017 privind utilizarea sumei de 70.000 lei pentru festivitatile Zilei comunei Savinesti 2017 Vizualizeaza
6 HCL 39/31.07.2017 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat Vizualizeaza
7

HCL 40/31.07.2017 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi la nivelul comunei Savinesti

Vizualizeaza
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

august 2017

Vizualizare
1 HCL 41/31.08.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Schimbare traseu conducta distributie apa potabila din domeniul privat in domeniul public si refacere bransamente individuale tronson DN 15 intersectia cu strada General Bunis pana la DN l5 intersectia cu strada Macului, comuna Savinesti, judetul Neamt" Vizualizeaza
2 HCL 42/31.08.2017 privind stabilirea amplasamentului pentru obiectivul de investitii Amenajare PIATA AGRO-ALIMENTARA, comuna Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 43/31.08.2017 privind aprobarea ocuparii tempcrare de catre SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A a terenului in suprafata dc 3 mp din domeniul public al comunei Savinesti, suprafata ocupata pentru amplasarea a trei stalpi de lemn pentru obiectivul Racord FO Metronet Aqua Parc,strada Bistritei(balastiera Savinesti) Vizualizeaza
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

sept2017

Vizualizare
1 HCL 44/29.09.2017 privind aprobarea rectificarii nr. 3 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Vizualizeaza
2 HCL 45/29.09.2017 pivind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor in comuna savinesti Vizualizeaza
3 HCL 46/29.09.2017 privind reglementarea modului de executare a lucrarilor cu foc deschis pe teritoriul comunei Savinesti Vizualizeaza
3 HCL 47/29.09.2017 pivind adoptarea unor masuri de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei Savinesti Vizualizeaza
4 HCL 48/29.09.2017 privind aprobarea normelor locale de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei Savinesti Vizualizeaza
5 HCL 49/29.09.2017 privind modificarea anexei 2 la HCL 37/31.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Savinesti Vizualizeaza
6 HCL 50/29.09.2017 privind aprobarea proiectului "REGIUNEA NoRD - EST - AXA RUTIERA STRATEGICA 3: NEAMT-BACAU, Reabilitare si modernizare axa de transport Piatra Neamt - Margineni-Faurei - Horia - Ion Creanga- Icusesti-limita judetul Bacau" Vizualizeaza
 
 
 

Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

oct2017

Vizualizare
1 HCL 51/31.10.2017 privind acordarea unor premii familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta Vizualizeaza
2 HCL 52/31.10.2017 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2016 Vizualizeaza
3 HCL 53/31.10.2017 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice - drumuri comunale sau alte categorii de drumuri aflate in proprietatea sau administrarea comunei Vizualizeaza
3 HCL 54/31.10.2017 privind aprobarea noii forme de Contract de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local prin concesiune in ADI URBTRANS Vizualizeaza
4 HCL 55/31.10.2017 privind ocupatea temporare a suptafetei de 2700 np, teren din domeniul public al comunei Savinesti, pentru realizarca obiectivului "Dezvoltare Retea Telecomunicatii", beneficiar SC UPC ROMANIA SRL Vizualizeaza
5 HCL 56/31.10.2017 privind aprobarea concesionarii directe catre SC UPC ROMANIA SRL a terenului in suprafata de 2 mp, suprafata ocupata pentru amplasarea stalpIlor de retea de comunicatii Vizualizeaza
6 HCL 57/31.10.2017 privind ocuparea temporara a suprafetei de 1516,6 mp, teren din domeniul public al comunei Savinesti, pentru realizarea obiectivului "Amplasare colector de canalizare ape uzate chimic impure", beneficiar SC FYBREX NYLoN SRL Vizualizeaza
7 HCL 58/31.10.2017 privind aprobarea rectificarii nr. 4 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Vizualizeaza
 
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

nov2017

Vizualizare
1 HCL 59/22.11.2017 privind revocarea HCL 53/31.10.2017 cu privire la aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice - drumuri comunale sau alte categorii de drumuri aflate in proprietatea sau administrarea comunei Vizualizeaza
2 HCL 60/22.11.2017 privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului localal comunei Savinesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2016 Vizualizeaza
3 HCL 61/22.11.2017 privind reactualizarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Săvineşti Vizualizeaza
 
 
 

 
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

dec2017

Vizualizare
1 HCL 62/19.12.2017 privind aprobarea rectificarii nr.5 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Vizualizeaza
2 HCL 63/19.12.2017 privind aprobarea efectuarii documentatiei tehnice in vederea realizarii lucrarii de investitie pentru obiectivul "Extindere retea de Gaze Naturale L=802 ml pe strada Luncii, comuna Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 64/19.12.2017 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Savjnesti pentru anul scolar 2018-2019 Vizualizeaza
3 HCL 65/19.12.2017 privind vinzarea directa a imobilului reprezentand teren in suprafata de 190 mp situat in strada Aleea Parcului , din domeniul pivat al comunei Savinesti Vizualizeaza
4 HCL 66/19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2018, la nivelul comunei Savinesti,judetul Neamt Vizualizeaza
5

HCL 67/19.12.2017 privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca al personalului contractual din cadrul Primariei Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza
6

HCL 68/19.12.2017 privind imputernicirea Primarului comunei Savinesti, judetul Neamt pentru a negocia si semna Contractul Colectiv de Munca al personalului contractual din cadrul Primariei Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza
7 HCL 69/19.12.2017 privind aprobarea rectificarii nr. 6 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Vizualizeaza
8 HCL 70/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
 
 
 
 

RESURSE UTILE