Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed
  • L - J 08:00 - 16:30 V 8:00 - 14.00

Adresa

Str. General Buniș, nr 7
Loc Săvinești, Jud. Neamț

E-mail

primaria@savinesti.ro
Image

Arhiva HCL Savinesti

HCL Savinesti pe anul 2015

Luna iulie 2015
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

iulie 2015

Vizualizare
1 HCL 28/14.07.2015 privind aprobarea rectificarii nr 3 a bugetului local de venituri si cheltuieli Vizualizeaza
2 HCL 29/14.07.2015 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Savinesti Vizualizeaza
3 HCL 30/14.07.2015 privind aprobarea aderirii Comunei Savinesti, judetul Neamt, prin Consiliul Local al Comunei Savinesti , la teritoriul LEADER reprezentat de Asociatia Drumurile Bistritei in scopul accesarii masurilor 19.2,19.3,19.4 din PNDR 2014 - 2020 Vizualizeaza
4 HCL 31/14.07.2015 privind aprobarea metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului Vizualizeaza
5 HCL 32/14.07.2015 privind majorarea salariului de baza brut al personalului angajat in cadrul UAT Savinesti Vizualizeaza
6 Proces verbal sedinta ordinara din data de 14.07.2015 Vizualizeaza
 

Luna august 2015
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

august 2015

Vizualizare
1 HCL 33/14.08.2015 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" Vizualizeaza
2 HCL 34/14.08.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul Achizitii echipamente si servicii conexe retelelor de apa si apa uzata in judetul Neamt Vizualizeaza
3 HCL 35/14.08.2015 privind aprobarea trecerii suprafetei de 94l mp - teren intravilan din domeniul public in domeniul privat al comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
4 HCL 36/14.08.2015 privind modificarea HCL 26/30.06.2015 cu privire la aprobarea participarii Comunei Savinesti la majorarea capitalului social al SC TROLEIBUZUL SA Vizualizeaza
5 HCL 37/14.08.2015 privind acordul Consiliului Local pentru subtraversarea drumului de interes local cu conducta de comunicare intre iazuri, avand drept scop realizarea obiectivului de lucru "Amenajare iazuri piscicole, dig de aparare, magazine furaje, gard si racord electric", beneficiar domnul Oglage Claudiu Lucian,in extravilanul comunei Savinesti, punct "Lunca Bistritei" Vizualizeaza
6 HCL 38/26.08.2015 privind aprobarea rectificarii nr 4 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 Vizualizeaza
7 Proces verbal sedinta ordinara din data de 14.08.2015 Vizualizeaza
8 Proces verbal sedinta ordinara din data de 26.08.2015 Vizualizeaza
 

Luna septembrie 2015
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

sept 2015

Vizualizare
1 HCL 39/30.09.2015 privind desemnarea in functia de Agent de inundatii a Sefului Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta Savinesti Vizualizeaza
2 HCL 40/30.09.2015 privind aprobarea Planului operativ dc actiune pentru combaterea poleiului si a inzapezirii drumurilor publice pentru 2015-2016 Vizualizeaza
3 HCL 41/30.09.2015 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Savinesti, judetul Neamt Vizualizeaza
4

HCL 42/30.09.2015 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Savinesti si un reprezentant al primarului comunei Savinesti, ca membrii in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale I.Gervescu Savinesti, un reprezentant al Consiliului Local in Comisia de Asigurare si Evaluare a Calitatii Invatmantului Preuniversitar

Vizualizeaza
5 HCL 43/30.09.2015 privind atribuirea de nume unei strazi noi in comuna Savinesti Vizualizeaza
6 HCL 44/30.09.2015 privind aprobarea rectificirii nr 5 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 Vizualizeaza
7 HCL 45/30.09.2015 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Savinesti a unei suprafete de teren, precum si dezmembrarea acesteia in vederea vanzarii Vizualizeaza
8 HCL 46/30.09.2015 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Savinesti a unei suprafete de teren, precum si dezmembrarea acesteia in vederea vinzarii Vizualizeaza
9 HCL 47/30.09.2015 privind aprobarea investitiei,, Extindere retea electrica si iluminat stradal pe strada Bistritei, comuna Savinesti, judetul Neamt" Vizualizeaza
10 HCL 48/30.09.2015 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 6 mp teren din domeniul public al comunei Savinesti, judetul Neamt, in vederea realizarii investitiei "Extindere Retea electrica si iluminat public stradal pe strada Bistritei , sat Savinesti, judetul Neamt catre S.C. E ON Moldova Distributie S.A., C.R. Neamt" Vizualizeaza
11 HCL 49/30.09.2015 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 1005.70 mp teren din domeniul public al comunei Savinesti, judetul Neamt, in vederea realizarii obiectivului "Construire colector ape industriale chimic impure platforma Fibrexnylon S.A.-Statia de epurare biologica, catre S.C. FIBREXNAYLON S.A." Vizualizeaza
12

HCL 50/30.09.2015 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 1 mp teren din domeniul public al comunei Savinesti, judetul Neamt, in vederea realizarii obiectivului "Alimentare cu energie electric statie betoane Savinesti, strada Bistrilei, nr.1, localitatea Savinesti, judetul Neamt- spor de putere" catre S.C. E ON Moldova Distributie s.A., C.R. Neamt"

Vizualizeaza


Luna octombrie 2015
Nr.crt.

HCL Savinesti din luna

oct 2015

Vizualizare
1 HCL 51/30.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2016, la nivelul comunei Savinesti judetul Neamt Vizualizeaza
2 HCL 52/30.10.2015 privind aprobarea starii de insolvabilitate la un numar de debitori Vizualizeaza
3

HCL 53/30.10.2015 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza
4

HCL 54/30.10.2015 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Savinesti, judetul Neamt

Vizualizeaza
5 HCL 55/30.10.2015 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Savinesti nr.2 din 22.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor Si taxelor precum si a cofinantarii proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt" Vizualizeaza
6 HCL 56/30.10.2015 Privind aprobarea darii in folosinta gratuita a imobilului fostei Scoli cu clasele I-IV din comuna Savinesti, Parohiei Sfintii Voievozi Mihail si Gavril Savinesti, pentru o perioada de 5 (cinci) ani Vizualizeaza

Luna noiembrie 2015
Nr.crt.
HCL Savinesti din luna
nov 2015
Vizualizare
1
HCL 57/27.11.2015 privind aprobarea rectificarii nr 6 a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
2
HCL 58/27.11.2015 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Savinesti pentru anul scolar 2016-2017
3
HCL 59/27.11.2015 privind preluarea in administrarea Consiliului Local Savinesti a imobilului Scolii Dumbrava Deal cu terenul aferent si a apartamentelor din vila 8, unde a functionat Gradinita cu program normal Savinesti
4
HCL 60/27.11.2015 privind atribuirea de nume unei strazi noi in comuna Savinesti
5
HCL 61/27.11.2015 privind aprobarea ocuparii temporare a suprafetei de 120 mp teren din domeniul public de catre SC STEF EDIL S.R.L pentru realizarea investitiei "Infiintare ferma piscicola cu utilizarea materialului excavat si racordul la utilitati",situat in extravilanul comunei Piatra Soimului
6
HCL 62/27.11.2015 privind aprobarea Raportului de evaluare si vanzarea directa a imobilului reprezentand teren intravilan in suprafata de 288mp, din domeniul privat al comunei Savinesti
7
HCL 63/27.11.2015 privind aprobarea Raportului de evaluare si vanzarea directa a imobilului reprezentand teren intravilan in suprafata de 48 mp, din domeniul privat al comunei Savinesti
8
HCL 64/27.11.2015 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Savinesti, judetul Neamt

Luna decembrie 2015
Nr.crt.
HCL Savinesti din luna
dec 2015
Vizualizare
1
HCL 65/29.12.2015 privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"
2
HCL 66/29.12.2015 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 52 mp teren din domeniul public al comunei Savinesti, judetul Neamt, in vederea executarii lucrarii " Alimentare cu energie electrica statie epurare ape uzate SPAU 1, apartinand CJ Apa Serv , sat Savinesti, judetul Neamt catre S.C. E ON Moldova Distributie S.A., C.R. Neamt"
3
HCL 67/29.12.2015 privind aprobarea starii de insolvabilitate la un numar de debitori
4
HCL 68/29.12.2015 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de Delegare a serviciului de salubrizare incheiat cu operatorul regional SC ROZNOVSAL S.R.L.
5
HCL 69/29.12.2015 cu privire la aprobarea participarii comunei Savinesti la majorarea capitalului social al SC TROLEIBUZUL SA
6
HCL 70/29.12.2015 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Savinesti, judetul Neamt