Situatii de Urgenta

 

Domeniul
Fisa S.V.S.U 
Planificarea exercitiilor
Planificarea controalelor preventive
Interventii (data, ora, cauza probabila, scurta descriere)
Masuri preventive, conform tipurilor de pericol cuprinse in P.A.A.R
Registrul istoric
Registrul personal
Multimedia (foto/video) din timpul interventiilor, exercitiilor, activitatilor preventive, concursurilor, campanii
 

 

 

Prezentare

   PREZENTARE

 

Comuna Săvineşti este aşezată în partea central-sudică a judeţului Neamţ, la 12 km de reşedinţa judeţului, de o parte şi de alta a drumului naţional DN 15 Piatra-Neamţ - Bacău. Teritoriul comunei se întinde între lunca râului Bistriţa la S-V şi până în lunca pârâului Cracău la N-E, având o suprafaţă de 2.017 ha (20,2 kmp).

Comuna Săvineşti se află la intersecţia paralelei de 46051' lat. N cu meridianul de 26028' long. E.

Conform datelor recensământului din 18-27 martie 2002, populaţia stabilă a comunei Săvineşti număra 6.086 locuitori.

Se pare că denumirea localităţii provine de la un anume Savin şi de la urmaşii acestuia, fapt care însă nu este recunoscut documentar. Prima atestare documentară a localităţii este cea de la 6 ianuarie 1411 în care satul apare cu denumirea de Soboleşti şi apoi cea din 11 iulie 1428 în care este denumit Sobolea şi care aparţinea de Mănăstirea Bistriţa.
Prima menţionare a actualei denumiri este de la 4 martie 1797, când domnitorul Alexandru Calimachi porunceşte ispravnicilor de Neamţ să cerceteze plângerea egumenului de la Mănăstirea Bistriţa împotriva locuitorilor satului Săvineşti.

Satele care intră în componenţa comunei sunt Săvineşti, Dumbrava Vale şi Dumbrava Deal. La acestea se poate adăuga şi Colonia Săvineşti, o mică comunitate (actualmente cartier) ce a luat fiinţă odată cu venirea în localitate a muncitorilor şi specialiştilor ce au contribuit la ridicarea în anii '60 a platformei chimice.
Satul Dumbrava Deal (ce a luat fiinţă după 1907 din locuitorii fugiţi de pe moşiile boiereşti din satele Crăcăuani, Bârgăuani şi Rediu) era numit Dumbrava Roşie din deal şi s-a constituit pe locul unei dumbrave de stejari ce a fost defrişată dându-se loturi de împroprietărire locuitorilor. Locuitorilor acestui sat li se spuneau "cei din deal" şi de aici şi denumirea satului Deleni.

De comuna Săvineşti se leaga numele combinatului de fire si fibre sintetice, cândva mândria industriei chimice românesti.

Ca obiective ce merită a fi vizitate, menţionăm Biserica din Savinesti, construită în anul 1820.